Yatasbedding Magyarország Webáruház

Hatályos: 2021. március 22. napjától

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Gálabau Kft. és a yatasbedding.hu weboldalon keresztül elérhető webáruház („Yatasbedding Magyarország Webáruház”) vásárlói között, mint távollévők között létrejövő termék adásvételi szerződések általános feltételeit határozza meg.

1. A Gálabau Kft. ADATAI:

1.1 Név: GÁLABAU Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság

1.2 Székhely és levelezési cím: 1045 Budapest, Pozsonyi u. 4/F

1.3 Email cím: tamas@beretrade.hu

1.4 Cégjegyzékszám: 01-09-691711

1.5 Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Cégbíróság

1.6 Adószám: 10569975-2-41

1.7 Tárhely szolgáltatója: Shopify Inc (székhely: 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada)

1.8 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tagja. Regisztrációs szám: BU10569975

1.9 Az eladó központi raktárának címe (a továbbiakban: „Márkaképviselet Raktára”): 2142 Nagytarcsa, Asbóth Oszkár út 7B/2.

 

2. Kiemelt rendelkezések

2.1 ÁSZF hatálya a Yatasbedding Magyarország Webáruházban megvásárolható valamennyi árucikkre kiterjed és az ezek tárgyában távollévők között létrejövő adás-vételi szerződések elválaszthatatlan részeként korlátozás nélkül alkalmazandó. A szerződéskötés nyelve a magyar.

2.2 A Yatasbedding Magyarország Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, ugyanakkor a Gálabau Kft. valamennyi adás-vételi jogügylethez egyedi szerződés azonosítót rendel, amely útján a szerződéseket iktatja. A szerződések utólagos hozzáférhetőségét erre irányuló kérés esetén biztosítjuk.

2.3 A Gálabau Kft. magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, az 1. pontban foglaltakon felül szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) nem tagja.

2.4 A Yatasbedding Magyarország Webáruházban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. A Gálabau Kft. technikai eszközök útján biztosítja, hogy a Yatasbedding Magyarország Webáruházban létrejövő vásárlásokat megelőzően beszerezze a vásárlók kifejezett nyilatkozatát a jelen ÁSZF elfogadása tárgyában. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön beleegyezik, hogy a szükséges tájékoztatásokat Önnek a Gálabau Kft. a jelen ÁSZF útján, illetve a yatasbedding.hu weboldalon keresztül adja meg.

2.5 A jelen ÁSZF elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható, majd a későbbiekben bármely korlátozástól mentesen előhívható a Yatasbedding Magyarország Webáruházot látogató valamennyi felhasználó számára, így pontos tartalma az adás-vételi szerződések megkötésére vonatkozó megrendelés tételét megelőzően megismerhető és utólagosan is ellenőrizhető. A Gálabau Kft. az ÁSZF-ek korábban hatályos változatait is elérhetővé teszi a yatasbedding.hu weboldalon.

2.6 A Gálabau Kft. az ÁSZF hatálya alá tartozó jogügyletek során a saját nevében jár el.

2.7 A Yatasbedding Magyarország Webáruházban árusított termékek kereskedelmi újra, illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A Yatasbedding Magyarország Webáruház fenntartja a jogot arra, hogy visszautasítson minden olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel (pl. nem háztartási mennyiségben történő rendelés esetén). Amennyiben a nem fogyasztónak minősülő vásárló a Gálabau Kft.-tól vásárolt terméket továbbértékesíti, köteles erről a Gálabau Kft. írásbeli engedélyét beszerezni. Amennyiben a vásárló az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a Gálabau Kft. továbbra is a vásárlót tekinti a termék tulajdonosának és minden hibás teljesítésből eredő igény jogosultjának.

2.8 Amennyiben a Gálabau Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre akkor Gálabau Kft. nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében vásárló elállhat vásárlási szándékától. Hibás árnak minősül különösen a nyilvánvalóan téves ár, ami az érintett termék közismert árától jelentősen eltér; esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár; egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár. Gálabau Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

2.9 A Yatasbedding Magyarország Webáruház által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

2.10 A Gálabau Kft. főszabály szerint nem köt folyamatos teljesítésű szerződéseket. Amennyiben a Gálabau Kft. folyamatos teljesítésű szerződést kötne, úgy a vásárló megfelelő információt kap a szerződés legrövidebb időtartamáról és az adott számlázási időszakban (ami állandó ár esetén mindig egy hónapos időszak) elszámolásra kerülő árról (vagy az ár meghatározásának módszeréről).

 

3. Webáruház látogatás

3.1 Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Yatasbedding Magyarország Webáruház szolgáltatásait.

3.2 A Yatasbedding Magyarország Webáruház használatával a vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Yatasbedding Magyarország Webáruház használatának feltételeit elfogadja.

3.3 Amennyiben a vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy a vonatkozó adatkezelési tevékenységekhez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Yatasbedding Magyarország Webáruház használatát.

3.4 A Yatasbedding Magyarország Webáruház megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Yatasbedding Magyarország Webáruház adatbázisa frissítve lett. Yatasbedding Magyarország Webáruház mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat nem szavatolja.

 

4. Adásvételi Szerződés létrejöttének folyamata

4.1 A Yatasbedding Magyarország Webáruházban kínált termékekre vonatkozó adásvételi szerződés megkötése elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges, a yatasbedding.hu weboldalon meghatározott módon, az ott felajánlott lépéseket követve. A Yatasbedding Magyarország Webáruház termék katalógusában a termékek termékcsoportonként és kulcsszavas kereséssel is kereshetőek, kiválaszthatóak. A megrendelni kívánt termék jellemzőiről, típusairól, bruttó áráról, elérhető színekről és méretekről, a becsült szállítási időről, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintás útján tájékozódhat. Amikor a terméket kosárba helyezi, a kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból.

4.2 Amennyiben a rendelést összegző oldalon mindent rendben talál, úgy a rendelés feladására szolgáló gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését és elküldheti a Gálabau Kft. részére, ellenkező esetben visszaléphet a korábbi oldalra az adatbeviteli hibák kijavítása, vagy a vásárlási szándéktól való elállás céljából. A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

4.3 Az elfogadott fizetési módokról a yatasbedding.hu weboldalon tájékozódhat. A Gálabau Kft. az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat semmilyen esetben nem számít fel. A házhozszállítás díját a választott fizetési mód nem befolyásolja.

4.4 A kiválasztott harmadik fél fizetési szolgáltató (pl. Simplepay esetén az OTP Mobil Kft. által biztosított fizetési módhoz kapcsolódóan minden esetben irányadóak az igénybe vett fizetési szolgáltató szerződéses feltételei. A harmadik fél fizetési szolgáltató a fizetési tranzakcióhoz kapcsolódóan díjat érvényesíthet az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékeként. Ezen szolgáltatási díjak nem tekinthetőek a Gálabau Kft. által nyújtott termék ellenértékének, nem képezik a Yatasbedding Magyarország Webáruház bevételét, ezek mértékét nem a Gálabau Kft. határozza meg. Utánvétes fizetés esetén a termék vételárának és a szállítás díjának kiegyenlítése egyaránt a szállítást végző szolgáltatón keresztül történik.

4.5 A megrendelés kézhezvételét legkésőbb 48 órán belül emailben visszaigazoljuk Önnek, amely tartós adathordozóként megerősíti, hogy megkaptuk az Ön által elküldött megrendelést, továbbá a megrendelésének részleteit, a jelen ÁSZF, az Adatkezelési Tájékoztató és a jótállási jegyek linkjeit is tartalmazza, amely linkeken letölthetőek ezek a dokumentumok. A visszaigazoló email a szerződéskötés tartós adathordozón történő visszaigazolásaként minősül a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban, amelynek alkalmazásához a fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja.

4.6 A szerződés a visszaigazoló email Önhöz való megérkezésével jön létre. Amennyiben a visszaigazoló email a megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül a szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Gálabau Kft.-t semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg, mert a vásárló hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt, vagy egyéb okból számára nem hozzáférhető.

4.7 Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Yatasbedding Magyarország Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, vagy eltérő feltételeket ajánljon (pl. ha bizonytalan, hogy lehet-e rendelni az ilyen áruból) ebben az esetben szerződéskötésre nem kerül sor. Erről a vásárló értesítést kap. Bármely, esetleges kifizetést a vásárló számára a Gálabau Kft. visszatérít ilyen esetekben.

4.8 Amennyiben valamely adatbeviteli hibát a vásárló csak a visszaigazoló email alapján észlel, úgy ennek javítását kezdeményezheti a visszaigazoló email alapján 1 munkanapon belül az 1. pontban megadott e-mail címre küldött email útján is. Ezt Gálabau Kft. szerződés módosítási javaslatnak tekinti és a szerződés teljesítését felfüggeszti addig, amíg a megkeresése alapján a javítás megtörténik és a vásárló a javított adatok helyességét megerősíti.

4.9 A vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Gálabau Kft. által kiállított elektronikus számlát befogadja és azt a rendelésben megadott e-mail címre továbbított linkről letölti.

4.10 Az elektronikus számlát a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1031 Budapest, Záhony utca 7.) készíti el a Gálabau Kft. megbízásából. A számlakészítés során átadott adatokat a szolgáltató harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és ezek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerülnek. A Gálabau Kft. által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.

 

5. Szerződés teljesítése

5.1 Az adásvételi szerződéssel a Gálabau Kft. vállalja, hogy a terméket kiszállítja és a Vásárló a terméken tulajdonjogot szerez; míg a vásárló vállalja, hogy a terméket/digitális tartalmat a Gálabau Kft.-től átveszi és annak vételárát kifizeti.

5.2 A megrendelés kézhezvételét követően törekszünk a megrendelt termék(ek) lehető legrövidebb időn belül történő kiszállítására az Ön által megjelölt magyarországi címre. Amennyiben Ön több terméket is rendel egyidejűleg, úgy a termékeket együtt szállítjuk ki, azaz a leghosszabb szállítási idejű termék szállítási ideje lesz irányadó. A jelen pontban foglaltak értelmezésében a teljesítési határidő sikertelen kézbesítési kísérlet esetén is teljesítettként minősül (kézbesítés időpontjában a termék(ek) átvételére jogosult személy nem érhető el a szállítási címen).

5.3 Ha az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét.

5.4 A kiszállított termék a Gálabau Kft. tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

 

6. KEDVEZMÉNYEK

6.1 A Yatasbedding Magyarország Webáruházban állandó jelleggel tartunk akciós termékeket. Ezen termékek esetében az egyedi akciós ár a készlet erejéig tart. A kedvezményekre vonatkozóan további eseti feltételek is irányadóak lehetnek.

6.2 Egyes kedvezmények igénybevételével összefüggésben az alábbi korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
● akciós árú termékek esetében további (egyedi/tagsági) kedvezmény nem érvényesíthető;
● határozott idejű/lejáratú kedvezmények csak a megadott időszakban érvényesek és felhasználhatók; valamint
● kedvezmények (egyedi/tagsági) összevonására, halmozására nincs lehetőség.

 

7. Kellékszavatosság, jótállás

7.1 A kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket az alábbiak szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

7.2 Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Gálabau Kft. hibás teljesítése esetén a Gálabau Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Gálabau Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Gálabau Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Gálabau Kft. adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Gálabau Kft. felhívja a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Gálabau Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Gálabau Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.3 Kötelező jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet alapján a Gálabau Kft. jótállásra köteles. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel kezdődik, tehát a terméknek az Ön részére történő átadásának napjával. A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ön részére való átadását követően lépett fel.
Ha Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Gálabau Kft. köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A Gálabau Kft. a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Matracok tekintetében kiemeljük, hogy a jótállás nem vonatkozik a természetes elhasználódásból eredő kopásra. Nem higiénikus állapotban lévő matrac garanciális kivizsgálását a Gálabau Kft. nem vállalja. Penészedésre vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni, ha az túl magas páratartalom, vagy nem megfelelő szellőzés következménye. A matrac alapvetően alaktartó, de kismértékű deformáció használat során megengedett, ami a matracmagasság max. 12%-a. Az ennél kisebb mértékű deformáció nem minősül hibának. Nem megfelelő keménységű matrac választása esetén a komfortérzetből származó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Sérülésre vonatkozó reklamáció a termék átvételekor, de legkésőbb a termék átvételét követő 3 napon belül jelenthető be, ezt követően bizonyítottnak tekintjük, hogy a hiba a termék átadása után keletkezett.
A Gálabau Kft. felhívja az Ön figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a fent meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

8. Termékszavatosság

8.1 A termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt minta tájékoztatóban foglaltak szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
A Gálabau Kft. felhívja a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

9. Önkéntes jótállás

9.1 Bizonyos termékek esetén a Gálabau Kft., vagy a termék gyártója, vagy importőre a kötelező jótálláson felüli önkéntes jótállást vállalhat. Az ilyen jótállás feltételeiről a jótállási jegyen nyújtunk tájékoztatást.

 

10. Elállás

10.1 A Yatasbedding Magyarország Webáruházban kötött szerződés esetén Önt, mint fogyasztót az adott megrendelés alapján kiszállított termék(ek) Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ha valamilyen okból kifolyólag egy adott megrendeléshez kapcsolódó termékeket különböző időpontokban szállítanak ki, úgy az elállási jog határideje az utolsóként kiszállított termék átvételétől számítandó.

10.2 Az előző pont szerinti elállási jog gyakorolható továbbá a termék(ek) átvételét megelőzően is. A nyilatkozatot a Gálabau Kft. jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt elérhetőségeire kell eljuttatni, postai úton vagy e-mailben. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

10.3 Ön, mint fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja a yatasbedding.hu weboldalon található elállási nyilatkozat minta kitöltésével és bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. Önt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

10.4 Ha Ön, mint fogyasztó az előző pontban foglaltak szerint eláll a Gálabau Kft.-vel kötött szerződéstől, a Gálabau Kft. legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, például a fuvarozási költséget is. Ha Ön kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, a Gálabau Kft. nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

10.5 A Gálabau Kft. a fentieknek megfelelő elállás esetén Önnek, mint fogyasztónak visszajáró összeget az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Ön kifejezett beleegyezése alapján a Gálabau Kft. a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de Önt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben Ön utánvéttel vásárolta meg az elállással érintett termék(ek)et, úgy Ön kifejezetten beleegyezik, hogy az Ön részére a Gálabau Kft. az alábbi mód egyike útján téríti meg a visszajáró összeget:
● a megfelelő összeg az Ön által megadott bankszámlára utalásával; vagy
● a készpénz postai úton történő megküldésével.

10.6 Ha Ön a fentieknek megfelelően eláll a Yatasbedding Magyarország Webáruház útján kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni a jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt címre, vagy személyesen visszaadni a jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt Márkaképviselet Raktára címen. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Ön a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

10.7 A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

10.8 A Gálabau Kft. mindaddig visszatarthatja az az elállás esetén visszajáró összeget, amíg a Gálabau Kft. vissza nem kapta a terméket, vagy Ön kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

10.9 A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenésért a vásárló felel, ezt a Gálabau Kft. jogosult a vételárból levonni.

10.10 Ön nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhetők vissza.

 

11. FELELŐSSÉG

11.1 A Gálabau Kft. a vevővel szembeni kártérítési felelősségét a magyar jog szabályai által megengedett lehető legszélesebb körben a vevő által megvásárolt termékek vételárának összegében korlátozza. A jogszabályok által megengedett legszélesebb körben a Gálabau Kft. jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos kártérítési felelősségét a következményi károk, a harmadik félt érő károk és az elmaradt haszon tekintetében kizárja.

11.2 A Gálabau Kft. nem felelős semmilyen vis maiorból, így különösen munkabeszüntetésekből, gyártói késedelemből, a COVID-19 világjárvány következményeiből, rendkívüli központi közigazgatási intézkedésekből, időjárási akadályokból vagy természeti katasztrófákból eredő késedelmes szállításért vagy egyéb kárért.

11.3 A Gálabau Kft. teljes felelősségét kizárja, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be.

11.4 A Gálabau Kft. minden felelősséget kizár a yatasbedding.hu weboldal használói által tanúsított magatartásokért. A yatasbedding.hu weboldal használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, a Gálabau Kft. a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

11.5 A yatasbedding.hu weboldal tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Gálabau Kft. nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért. A Gálabau Kft. nem vállal felelősséget a Yatasbedding Magyarország Webáruházon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

11.6 A Gálabau Kft. célja a Yatasbedding Magyarország Webáruház megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. Gálabau Kft. a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a Yatasbedding Magyarország Webáruház található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért Gálabau Kft. nem vállal felelősséget. A termékekről feltüntetett csomagolás és dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal, amelyet vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget a Gálabau Kft. szintén nem vállal (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal, de eltérő csomagolásban kapható, mint ami a képen szerepel).

11.7 Gálabau Kft. semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:
a) az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért;
b) bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért. Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő nem megfelelő működése miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért; valamint
c) bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén. Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért. Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért.

 

12. Ügyfélszolgálat

12.1 A Gálabau Kft. abban érdekelt, hogy Ön a legteljesebb mértékben meg legyen elégedve a Yatasbedding Magyarország Webáruház szolgáltatásával, ezért bármilyen észrevételt szívesen fogad.

12.2 A Yatasbedding Magyarország Webáruházzal kapcsolatos ügyekben az info@yatasbedding.hu e-mail címen, vagy postai úton fogadjuk a megkereséseket. Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "Yatasbedding Magyarország webáruház".

 

13. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszkezelés


13.1 Amennyiben az ügyfélszolgálatunk útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adnunk a megkeresésére, úgy észrevételeit és panaszait kérjük írja meg nekünk az info@yatasbedding.hu e-mail címre. Kérjük, hogy panaszában utaljon a Yatasbedding Magyarország Webáruház folytatott egyeztetésre, az egyeztetés sikertelenségének körülményeire.

13.2 Ha egyetértünk panaszával azt haladéktalanul orvosoljuk, és a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül érdemi választ küldünk Önnek. Ha nem értünk egyet panaszával, vagy ha nem lehet azt azonnal kivizsgálni, akkor a panaszt és az azzal kapcsolatos álláspontunkat rögzítjük egy jegyzőkönyvben, és legkésőbb az érdemi válasszal együtt megküldjük Önnek. Ha nem értünk egyet panaszával, akkor azt az érdemi válaszunkban meg fogjuk indokolni.

13.3 A panasz elutasítása esetén a Gálabau Kft. Önt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Gálabau Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

11. oldal
Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

13.4 Amennyiben a Gálabau Kft. és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára.

13.5 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

13.6 Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Ön eljárást kezdeményezhet az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületek székhelye, telefonszáma, internetes elérhetősége és levelezési címe itt érhető el. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
● Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
● Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
● Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
● Fax: 06 (1) 488 21 86
● Telefon: 06 (1) 488 21 31

13.7 Bírósági eljárás. Ön a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

13.8 Online vitarendezési platform. A fogyasztói jogviták rendezése érdekében Önnek lehetősége van panaszt benyújtani az európai online vitarendezési platformon, amely itt elérhető: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

14. Szerzői jogi feltételek, adatbázishoz fűződő jogok

14.1 A Yatasbedding Magyarország Webáruház található szerzői alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak (ideértve különösen grafikai ábrákat, fényképeket), amelyek felett a Gálabau Kft. minden őt megillető jogot fenntart. A Yatasbedding Magyarország Webáruház oldal látogatói nem jogosultak a Gálabau Kft. szerzői jogi alkotásainak felhasználására, így különösen a szerzői jogi alkotások másolására, átdolgozására, fordítására, terjesztésére, harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételére. A szabad felhasználási esetek vonatkozásában a szerzői jogi törvény rendelkezései irányadóak.

14.2 A Gálabau Kft. írásbeli engedélyének hiányában senki sem jogosult automatikus módszerrel (pl. botokkal, web-scraperrel), vagy egyéb módon rögzíteni a yatasbedding.hu weboldal tartalmát így különösen az árakat, az áruk listáját. A Gálabau Kft. fenntartja a jogot, hogy kártérítési igénnyel vagy egyéb jogcímen fellépjen bárkivel szemben aki engedély nélkül rögzíti a yatasbedding.hu weboldal tartalmát.

 

15. Technikai feltételek

15.1 A Gálabau Kft. nyilatkozik, hogy a Yatasbedding Magyarország Webáruház működő információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, ugyanakkor javasolja, hogy a felhasználó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal használata feltételezi a hozzáférő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek és kockázatok elfogadását.

15.2 A Gálabau Kft. által kezelt adatok védelme érdekében alkalmazott eszközökre és intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket a yatasbedding.hu weboldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 

16. Ászf hatálya, Módosítása

16.1 Az ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött adásvételi szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával, vagy visszavonással veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő adás-vételi szerződések vonatkozásában. A Gálabau Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására, vagy visszavonására. Új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adásvételi szerződéseket főszabály szerint nem érinti, tartalmukat nem módosítja. Amennyiben az új ÁSZF a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adásvételi szerződésekre mégis valamilyen módon hatással van, Ön a szerződéstől elállhat.

 

17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak.